“Quý cô ảnh bìa” Thanh Hằng: Thần thái gần 20 năm chưa từng mai một