Sang chấn tinh thần có thể khiến sức khỏe ngày càng tồi tệ