Sáng mùng 1 Tết, mở mắt ra là đã muốn tô ngay son đỏ khai xuân năm mới