Sao Hàn nhập ngũ, người nam tính ngời ngời, người xuống sắc thảm hại