Sao Việt khác lạ khó nhận ra với tóc màu vàng khói