Sao Việt trang điểm thì như nữ thần, nhưng mặt mộc thì... khó mà tin nổi, khác nhất Hòa Minzy