Sau 11 năm, ngai vàng Oscar của Disney cuối cùng cũng bị thách thức?