Sau Tết dư nhiều thịt ức gà, nhất định phải làm ruốc gà ăn dần vì cực ngon!