Sinh nhật Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng đích thân xuống bếp làm tiệc đãi bạn - Tiin.vn