Sự giống nhau bất ngờ giữa Trần Quán Hy và Seungri: Cùng bị phơi bày cuộc sống trụy lạc vì...điện thoại hỏng - Tiin.vn