Tận dụng gà thừa ngày Tết làm mì gà trộn vừa nhanh vừa dễ ăn