Tay đua 11 tuổi 2 lần tham gia giải đua xe quốc tế: Bố gác lại đam mê để tập trung tài chính cho con