Tết đến, dân tình khoe nhau ngày hội họp lớp: Những thành viên lớp bạn năm đó, giờ còn đông đủ không? - Tiin.vn