Tết nhất gần 30 độ, bao nhiêu quần áo ấm áp du xuân phải cất hết vào tủ, ngán ngẩm... - Tiin.vn