Thân Thúy Hà sinh con vào đúng dịp Tết Kỷ Hợi tại Mỹ - Tiin.vn