Thanh Hằng: 'Hãy để thời gian trả lời về Mạc Trung Kiên' - Tiin.vn