Thầy dạy catwalk từng tố Ngân Anh mua giải: 'Chúc mừng H'Hen Niê - Nữ hoàng thực sự của Việt Nam' - Tiin.vn