THỨ ĐAM MÊ “CHAI LÌ” BÊN TRONG CHÀNG TRAI HỌ NGÔ - CHUYÊN GIA MAKE UP HÀNG ĐẦU TẠI MJU STUDIO