Thử thách năm mới dành cho các quý cô (phần 2): Các cô gái, đã đến lúc sẵn sàng để thay đổi!