Thực hư về dùng tam thất làm giảm khả năng tình dục và sinh sản