Thương hiệu đình đám bị bóc phốt cho người mẫu độn bụng bầu giả thô thiển, như nhét gối để quảng cáo đồ bầu