Timberland kỷ niệm “45 năm – Luôn sánh vai cùng xu hướng” bằng BST mới