Tô son nude: Bảo Thy, Kỳ Duyên cực tây, nhìn Hương Giang, Bích Phương nhợt nhạt như bị ốm