Tóc đuôi ngựa phải buộc theo cách của Yoo In Na trong Touch Your Heart mới sang xịn