Tôi làm mì trộn mang đi ăn trưa, cả văn phòng nhao nhao đòi ăn ké