Tổng kết 3 ngày Xuân: Ví hao mòn, 'thính' chẳng dính, chỉ còn mỗi chiếc bụng mỡ tròn xoe - Tiin.vn