Trang phục dự thi Hoa hậu Thế giới của Tiểu Vy quê mùa, sến sẩm - Thời trang sao