Trào lưu khoe ảnh 2009 - 2019: H'hen Niê đẹp bền bỉ, nhìn Phạm Hương, Ngọc Hân chẳng nhận ra