Trẻ 13 tuổi bị cắt cụt tay do vừa sạc pin vừa dùng điện thoại