Trong khi nhiều gia đình đau đầu vì thưởng Tết cho osin, MC Minh Trang lại được giúp việc tặng ngược lại quà