Trong một tháng, Hương Giang biến hóa '8000' kiểu tóc khiến fan hoa mắt chóng mặt