Trung vệ Trần Đình Trọng: “Tôi muốn học hết cái hay của đàn anh”