Trước khi tỏa sáng, Văn Lâm từng có những năm gian khó đến tuyệt vọng, phải quay về Nga học - Tiin.vn