Trút bỏ son phấn: Trấn Thành, Noo mặt đen sạm đầy mụn, thảm nhất Sơn Tùng chẳng ai nhận ra