Từ khi bầu bí, hiếm hoi lắm mới thấy Công nương Meghan có lựa chọn thời trang cẩn trọng và tinh tế này