“Viên Uống Điều Hoà Nội Tiết Briar - Single Carpentry Water” – Cứu tinh phái đẹp