Với nhược điểm ngực lép, phụ nữ Châu Á nên chọn túi ngực dáng tròn hay dáng giọt nước?