Vui nhộn và đầy màu sắc, “Aquaman” xóa nhòa ranh giới sáng-tối giữa Marvel và DC