Xóm nhỏ rộn ràng khi những người đàn ông vào bếp chuẩn bị 'đại tiệc' đãi các 'quý bà' ngày 8/3 - Tiin.vn