Xứ “Nẫu” Phú Yên đẹp bình dị khiến bạn như “quên lối về”