Xu hướng kẻ chân mày năm 2019: tự nhiên và chân thật | ELLE Việt Nam